Мені потрібна допомога спільноти до: 1 січ. 1970 03:00 Видео взято с ютюб-канала "ФИЗИО ЕНОТ". Сюжета "ММТ м'язів верхньої кінцівки"

"За допомогою мануально-м'язового тестування (ММТ) можна оцінити силу окремих м'язів чи м'язових груп. Тестування проводиться відповідно до шестибальної шкали Ловетта: 0 балів - відсутність ознак напруги при спробі довільного руху; 1 бал - відчуття напруження м'язів при спробі довільного руху; 2 бали - виконання руху в повному обсязі в умовах виключення сили тяжіння сегмента, який тестується; 3 бали - виконання руху в повному обсязі в умовах дії сили тяжіння сегмента, який тестується; 4 бали - виконання руху в повному обсязі в умовах дії сили тяжіння сегмента, який тестується і помірної протидії; 5 балів - виконання руху в повному обсязі в умовах дії сили тяжіння, тестується з максимальною протидією. Методика мануально-м'язового тестування передбачає для кожного м'яза або м'язової групи визначення специфічного руху - «тестовий рух»"

Цитата описания раолика.Не совсем ясна градация на "4" и "5" балов.

Предлагаю:

"4" бала часть тела, на которую действует исследователь, остаётся на месте.

"5" часть тела, двигается в направлении, противоположном вектору силы Исследователя.

Недостаток: индивидуальная вариабельность сил исследователей. Возможный способ преодоления: прикрепление к изучаемой части тела стандартизированного груза.