Мені потрібна допомога спільноти до: 1 січ. 1970 03:00 ЧИ ВПЛИВАЄ ВІК ЧОЛОВІКІВ НА ОСНОВНІ КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ СПЕРМОГРАМИ ТА СТУПІНЬ ФРАГМЕНТАЦІЇ ДНК СПЕРМАТОЗОЇДІВ?

Протягом останніх років спостерігається тенденція до зростання питомої ваги чоловічого фактора непліддя.
Метою нашої роботи є визначення впливу віку на кількісні показники спермограми та ступінь фрагментації ДНК сперматозоїдів.
Загалом проаналізовано дані 193 чоловіків віком від 20 до 55 років у Медичному центрі «PlusMed» (м. Ужгород).
Спермограма підраховувалась нами ручним методом у камері Маклера. Для визначення ступеня фрагментації ДНК сперматозоїдів використовували набір Halosperm виробництва компанії Halotech DNA S.L, метод заснований на принципі хроматинової дисперсії (SCD-test). Обробка даних проводилася з використанням методів дисперсійного та дискримінантного аналізів у пакеті програм Statistica 10, використовуючи процедури ANOVA/MANOVA та Discriminant Analysis відповідно.

Під час аналізу отриманих даних нами виявлено ряд достовірних вікових відмінностей, а саме: достовірне зменшення із віком частки непрогресивно рухливих та нерухливих сперматозоїдів, а також ступеня фрагментації ДНК сперматозоїдів.

Встановлено ряд тенденцій: загальна кількість сперматозоїдів та їх концентрація зростають із віком пацієнта, як і частка загальнорухливих та прогресивно рухливих сперматозоїдів. Із ключових факторів, що визначають ефективність запліднення, із віком пацієнта має тенденцію до зменшення лише об’єм еякуляту. Як не парадоксально, дані свідчать про те, що у молодих пацієнтів ключові показники, що впливають на ефективність запліднення у природньому циклі, наразі є гіршими.

Детальніше тут:
Куртяк Ф. Ф., Репетило А.О., Балюк К.Л., Куртяк М.Ф. Вплив віку чоловіків на кількісні показники спермограми та ступінь фрагментації ДНК сперматозоїдів / Матеріали 74 підсумкової конференції професорсько-викладацького складу ДВНЗ «УжНУ». Серія Біологія. Том I (28 лютого 2020 р.) – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2020. – С. 19–20.