Мені потрібна допомога спільноти до: 1 січ. 1970 03:00 Біофарма завершила клінічні випробування препарату Біовен (імуноглобулін). Клінічні дослідження розпочато в травні, рандомізовано 66 пацієнтів із тяжким перебігом хвороби, до дослідження залучено 9 баз. Дослідження завершено в жовтні. Використання Біовену, в комплексі терапії пневмонії викликаної SarsCov2Covid19 у порівнянні з стандартною терапією, дозволяє досягнути статистично достовірних переваг за наступними параметрами:
- скорочення летальності у чотири рази з 23,6% до 6,25%;
- скорочення середнього часу до настання покращення з 9 до 5 днів;
- скорочення часу потреби в госпіталізації в умовах стаціонару - на 3-5 днів.
Сьогодні триває 18 клінічних досліджень імуноглобуліну в світі. Всі вони розпочаті глобальними міжнародними компаніями переважно у США та Західній Європі, проте Біофарма - перша компанія, яка розпочала клінічні дослідження і перша, яка їх завершила.
Вчора, Біовен включено до протоколу лікування COVID-19 і я хочу подякувати Міністру охорони здоров’я Степанову М.В. і колективу Міністерства за підтримку в проведенні дослідження.
Біофарма продовжує роботу по створенню гіперімунного імуноглобуліну. Найближчим часом будуть новини.
Виробництво працює 24/7 з метою забезпечення потреб системи охорони здоров’я України.