Мені потрібна допомога спільноти до: 1 січ. 1970 03:00 Фолікулярни епітелій – кумулюс – оточує кожен ооцит формуючи з ним єдине ціле – ооцит-кумулюсни комлекс (ОКК) і повинен бути вилучений перед інтрацитоплазматичною ін'єкцією сперматозоїда (ICSI).

У процедурах екстракорпорального запліднення для видалення шару фолікулярних клітин, що оточують яйцеклітину застосовують розчин тестикулярной гіалуронідази із наступною механічною денудацією шляхом піпетування. Раніше з цією метою використовували переважно препарати тестикулярної гіалуронідази із сім’яників великої рогатої худоби. Наразі синтезується штучно людська рекомбінантна гіалуронідаза (кумулаза), щоб обійти проблеми пов'язані із тваринним походженням і недостатньою чистотою форми ферменту великої рогатої худоби. Більшість функцій, які виконують гіалуронідази в живій природі, пов'язані з їх здатністю збільшувати проникність тканин за рахунок зниження в'язкості мукополісахаридів, що входять до їх складу.

Видалення шару фолікулярних клітин необхідно для проведення мікрохірургічного запліднення – ICSI. У природньому циклі процесу запліднення яйцеклітини сприяє тестикулярна гіалуронідаза, що міститься в акросома сперміїв. При заплідненні у результаті впливу на сперматозоїд сигнальних речовин оболонки яйцеклітини і вмісту яйцеводу відбувається акросомна реакція, в ході якої акросома – органоїд спермія, розташований у передній частині його головки., що являє собою мембранний пухирець та виникає аналогічно лізосомі завдяки функціонуванню комплексу Гольджі в клітинах-попередниках сперматозоїдів – зливається із зовнішньою мембраною ооцита. При цьому з акросоми вивільняються ферменти, що розчиняють оболонку яцеклітини. Зокрема, акросома містить фермент гіалуронідазу.

Акросомная реакція - різновид екзоцитозу. Механізм акросомной реакції у людини – взаємодія білка блискучої оболонки ZP3 із рецептором галактозілтрансферазою на голівці сперматозоїда призводить до масованого транспорту всередину головки сперматозоїда Са2 + і Na + в обмін на Н +. Збільшення внутрішньоклітинної концентрації Са2+ активує Са2 + -залежну фосфоліпазу, в результаті змінюється рівень вторинних посередників - циклічних нуклеотидів. Слідом за цим активується протонна АТФаза, що призводить до збільшення внутрішньоклітинного рН. Збільшення концентрації Са2+ в цитоплазмі і підвищення рН в голівці сперматозоїда запускають акросомной реакцію.
При акросомной реакції зовнішня мембрана акросоми і клітинна мембрана зливаються. При цьому із акросоми вивільняються гіалуронідази, протеази (в тому числі акрозин), глікозідази, ліпази, нейрамінідаза і фосфатази. Ферменти розщеплюють молекули блискучої оболонки, що дозволяє сперматозоїду подолати цей бар'єр.

До цього часу дискутується питання, чи може мати вирішальний вплив на запліднення і ембріональний розвиток час після денудації ооциту до моменту запліднення.

Таким чином, механічна денудація ооцит-кумулюсного комплексу шляхом піпетування із використанням тестикулярної гіалуронідази в ембріологіному протоколі використовується для видалення шару фолікулярних клітин, що оточують яйцеклітину (кумулюсу) і частково являє собою відтворення in vitro природної акросомної реакції.