Мені потрібна допомога спільноти до: 1 січ. 1970 03:00 Чи важливим є утримання чоловіка перед застосуванням допоміжних репродуктивних технологій❓

Ми також задались цим питанням і провели власні дослідження❗️

З метою вивчення кількісних показників спермограми та ступеню фрагментації ДНК сперматозоїдів у залежності від часу утримання чоловіків нами проаналізовано результати аналізів 193 чоловіків віком від 20 до 55 років. Показники спермограми підраховувались ручним методом у камері Маклера.

Під час аналізу отриманих даних виявлено достовірне збільшення із часом утримання об’єму еякуляту, концентрації сперматозоїдів на 1 мл еякуляту у середньому, загальної кількість сперматозоїдів. Крім того, із часом утримання збільшуються відсоток загально-рухливих сперматозоїдів, а також прогресивно рухливих сперматозоїдів. Оптимальними для запліднення показники є на 6–8 добу утримання.
Зі збільшенням часу утримання ми спостерігали достовірне зростання ступеню фрагментації ДНК сперматозоїдів. Оптимальним часом утримання для ступеню фрагментації ДНК сперматозоїдів а є 1–2 доби, із збільшенням якого показник зростає.

Було встановлено ряд тенденцій:
🔹 Виявлене незначне зростання показника морфології нормальних форм сперматозоїдів. Із часом утримання відсоток нерухливих сперматозоїдів зменшується. Частка непрогресивно рухливих сперматозоїдів зменшилася на 1–1,2%.
🔹 У 193 пацієнтів виявлено достовірне зростання концентрації та, загальної кількості сперматозоїдів, частки загальнорухливих, прогресивно рухливих сперматозоїдів та показників морфології нормальних форм сперматозоїдів, що є позитивним для запліднення, однак, зростає і ступінь фрагментації ДНК сперматозоїдів, що негативно відбивається на заплідненні.

Оптимальними важливі показники спермограми є на 6–8 добу, а ступінь фрагментації ДНК сперматозоїдів – 1–2 добу утримання.

Отже, для проведення ICSI оптимальним є 2 дні утримання для збереження низького рівня фрагментації ДНК сперматозоїдів. В той час, як для ВМІ - рекомендувалось утримання 5 днів із метою збереження достатнього рівня фрагментації ДНК та високого відсотку прогресивно рухливих сперматозоїдів.

🧑🏽‍⚕️ Куртяк Федір – завідувач ембріологічного відділення МЦ «Плюсмед»