Мені потрібна допомога спільноти до: 1 січ. 1970 03:00 https://www.americanprogram.net/academics
ПІСЛЯДИПЛОМНА ПРОГРАМА
ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ
ІНТЕРНАТУРА ТА СУПЕРВІЗІЯ ДЛЯ ПСИХОЛОГІВ
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗГІДНО АМЕРИКАНСЬКИХ СТАНДАРТІВ ОСВІТИ
ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ
ЛІЦЕНЗОВАНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ"
НАКАЗ МОН УКРАЇНИ №509-Л ВІД 15.05.2019
ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРО ПІСЛЯДИПЛОМНУ ОСВІТУ
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ВКЛЮЧЕНА ДО МІЖНАРОДНОГО РЕЄСТРУ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ІЗ КОНСУЛЬТУВАННЯ (IRCEP)