Мені потрібна допомога спільноти до: 1 січ. 1970 03:00 Телемедицина у інформаційному суспільстві.
Вступ. Одна з галузей сучасної медицини, що швидко розвивається завдяки інформаційно-комунікаційним технологіям, це телемедицина. Предмет телемедицини — обмін за допомогою телекомунікацій і комп'ютерних технологій всіма видами медичної інформації між віддаленими пунктами. Основними завданнями телемедицини є забезпечення надання медичної допомоги пацієнту, коли відстань є критичним чинником її надання та сприяння підвищенню якості допомоги та оптимізації процесів організації та управління охороною здоров’я.
Моделі що будуються для створення структур телемедицини враховують наявність відстані між елементами телемедичних систем – лікарем, пацієнтом, клініками з їх можливостями тощо.
Мета. Суттєвим кроком до розвитку теорії телемедицини є створення моделі з урахуванням варіабельності відстаней між елементами її системи і включення у розгляд навколишнього середовища, що сприяє існуванню телемедичних систем.
Основна частина. Моделі телемедичних систем на сьогодні вважають, що найбільша дистанція між її елементами – це відстань між лікарем і пацієнтом; найкоротша – між лікарем і клінікою з її компонентами – діагностичним, терапевтичним, хірургічним обладнанням; фахівцями різного профілю. Тому очевидне вирішення задачі надання допомоги пацієнту – це консультування і представлення рекомендацій пацієнту, або його лікарю, у режимі телеконференції.
Тобто, тут «телемедицина» - це дистанційна інформаційна допомога пацієнту.
Втім, якщо лікар повинен бути не десь на відстані, а безпосередньо біля пацієнта, то на перший план виходить не подолання дистанції між елементами телемедичної системи, а існування фахового інформаційного середовища, що здатне забезпечити підтримку лікареві, для забезпечення його здатності якнайшвидше допомогти пацієнту.
Тобто, телемедична система набуває здатності сприяння роботі лікаря, даючи можливість колегіальності у вирішенні складних діагностичних задач, або інформаційної професійної підтримки при проведенні певних процедур або діагностичних заходів у допомозі пацієнту.
Можливість створення фахового медичного інформаційного середовища, що складається з інформаційних систем проведення та обробки результатів інструментальних та лабораторних методів діагностування стану пацієнта, створення попереднього діагностичного висновку, підтримки прийняття рішення щодо тактики лікування пацієнта, рада щодо необхідності транспортування пацієнта до стаціонарного лікувального закладу – базується на існуванні хмарних інформаційних технологій створення, обробки, аналізу, зберігання медичної інформації різного типу.
Всновок. Основним технологічним інструментом медичної телемедичної системи стає комп’ютеризований гаджет лікаря, оснащений відповідним програмним пакетом. Інформаційне фахове медичне середовище представлене хмарною мережею до роботи в якої залучені медичні фахівці різного профілю, і що оснащена експертними системами, системами підтримки прийняття рішень, протоколами надання певної медичної допомоги, проведення медичних процедур тощо. Технології передачі і зберігання медичної інформації про пацієнтів у хмарному сховищі вирішують задачу медичної телеметрії, моніторингу стану пацієнтів, накопичення і аналізу потоків медичних даних, постійного удосконалення методів лікування на основі застосування статистичних методів OLAP. Водночас, дані про стан здоров’я пацієнта що потребує постійного нагляду, може бути доступна онлайн його лікарю.
При такому інформаційному підході, телемедицин6а набуває рис всеохватної медичної клініки із залученням усіх фахівців до єдиного медичного інформаційного простору, і виникає медична інформаційна оболонка планети.