Мені потрібна допомога спільноти до: 1 січ. 1970 03:00 Морфологічна характеристика зиготи є невід'ємним показником якості гамет і імплантаційного потенціалу ембріону (Атлас ембріології людини. Переклад: Мельник Л.В.)

Перевірка запліднення має бути виконана через 17±1 годин після ICSI.

Нормальним заплідненням вважається наявність двох центрально-розташованих накладених один на одного PNs з чітко визначеними мембранами і двома полярними тільцями. Аномальна кількість PNs (1, або 3, або більше) — зазвичай пов’язана з низькою життєздатністю ембріона і, таким чином, трансфера цих зигот слід уникати. (Reichman et al., 2010).

Фахівці Семінару-консенсусу визначили три категорії для оцінки PN, що засновані на морфології розташування NPBs і PNs, а саме: (I) симетричність, (II) несиметричність і (III) аномальність (Alpha Scientists in Reproductive Medicine and ESHRE Special Interest Group of Embryology, 2011).

Категорія 1 включає в себе зиготи з однаковою кількістю і розміром NPBs, які вишикувані по лінії з’єднання PNs або розсіяні в обох PNs.

Категорія 2, несиметрична, включає в себе всі інші моделі, у тому числі, периферійно локалізовані PNs. Категорія 3, аномальна, включає в себе поодинокий NPB («бичаче око») або повну відсутність NPBs. Останнє, як було показано в моделях на тваринах, корелює з помилками імпринтингу та відтермінованим початком функціонування NPBs і формуванням ядерець (Svarcova et al., 2009). Результати досліджень продемонстрували, що оцінка ембріонів на ранньому етапі розвитку може стати корисним інструментом при виборі ембріонів з високим потенціалом імплантації та відсутністю хромосомних аномалій (Sakkas et al., 1998; Lundin et al., 2001).