Мені потрібна допомога спільноти до: 1 січ. 1970 03:00 Як подружній парі самостійно оцінити якість ембріонів керуючись даними ембріологічного протоколу?

У процесі пункції фолікулів (аспірації) ембріолог отримує ооцит-кумулюсні комплекси. Безпосередньо після пункції оцінюють зрілість отриманих ооцит-кумулюсних комплексів (ОКК). ОКК із прозорим кумулюс як правило містить зрілий ооцит.

Під час пункції можливе отримання зрілих, незрілих, а також дегенеративних і зруйнованих яйцеклітин. Точна оцінка стану ооцита можлива тільки після його очищення перед проведенням ІКСІ

✔️ у ембріологічному протоколі зрілий ооцит позначають MII
✔️ незрілі клітини позначаються MI і GV
✔️ повна дегенерація ооцита позначається Deg.

Через 18-20 годин після додавання сперматозоїдів або ІКСІ чи pICSI (1-ша доба) при нормальному заплідненні утворюється два пронуклеуса.
🔸 Якщо обидва пронуклеуса чітко помітні присвоюють оцінку 2pN
🔸 Якщо пронуклеусов не видно в протокол записується 0pN (mpN)
🔸 При неправильному заплідненні можлива поява декількох пронуклеусов, що відбивається в запису, наприклад 3pN, 6pN і т.д.

На другу добу розвитку ембріон складається із 2-х, 3-х чи 4-х клітин (бластомерів). На цій стадії можна оцінити якість ембріона за ступенем фрагментації (об’ємом ембріона, що займають без’ядерні фрагменти цитоплазми), чим їх більше – тим нижчим є потенціал ембріону до імплантації і подальшого розвитку.
Крім фрагментації оцінюється форма та відносні розміри еластомерів.
Загальноприйнятою класифікацію ембріонів за якість - A-B-C-D, де A - найкращий, D - найгірший.

У разі нерівномірного дроблення (наявності бластомерів різної величини) потенціал ембріона до імплантації знижений, наявність фрагментів цитоплазми позначають «fr». Оцінюється і наявність вакуолей. При їх візуалізації ставиться відмітка «vac».

Починаючи з 2-ї і до 6-ї доби розвитку можна проводити перенос ембріонів у порожнину матки (ембріотрансфер). In vivo ембріон на цій стадії переміщується матковою трубою вниз, у напрямку матки.
На третю добу ембріон в нормі складається із 6-8 бластомерів, однак допускається і 4 бластомери, якщо на 2-гу добу він був двоклітинним.

На четверту добу розвитку ембріон людини складається уже як правило із 10–16 клітин, міжклітинні контакти поступово ущільнюються і поверхня ембріону згладжується (процес компактизації) – починається стадія морули.

На 5-у добу, приблизно через 120 годин після запліднення ембріон утворює бластоцисту (Bl). Із того часу, як порожнина всередині морули сягне 50% її об’єму, ембріон називається бластоцистою.
Бластоциста складається із двох клітинних популяцій – трофобласт та внутрішньої клітинної маси. Клітини трофобласта дадуть в подальшому початок усім поза зародковим оболонкам плоду, а із внутрішньої клітинної маси сформуються тканини та органи дитинки.

Оцінка якості бластоцист має на увазі її розмір, який відбивається цифрами від 1 до 5; стан внутрішньої клітинної маси (ВКМ) (від «A» до «С») і оточуючих її клітин –трофобласта (від «a» до «c»).

Кращими для перенесення будуть бластоцисти розміру від 3 до 5, що мають багатоклітинну ВКМ і трофобласт– Bl 4Aa, Bl 4Ab. Чим більша порожнина бластоцисти і краще розвинена внутрішня клітинна маса і трофобласт – тим більшим є потенціал до імплантації.

Таким чином, використовуючи наведені дані подружня пара може самостійно оцінити якість ембріонів та їх потенціал до імплантації керуючись даними ембріологічного протоколу.

🧑🏽‍⚕️ Куртяк Федір –завідувач ембріологічного відділення Медичного центру PlusMed, кандидат біологічних наук, доцент, старший науковий співробітник